Granite City 15’s

Coaches: Maurissa Isaacs

Key Parent: Tonia Maddaus 

Team Members:  

Name Uniform # Grade School
 Noelle Ahlstrand 139Apollo
 Ashley Kockler 18 9Apollo
 Nadia Maddaus22 9 Apollo
 Madelyn Pederson 17 9Apollo
 Kayla Petroski 11 9Apollo
 Ella Stanoch 12 9Apollo
 Karla Truong 15 9Apollo
 Isabel Trushenski 14 9 Apollo
 Sophia Wilkins 21 9 Apollo
Hannah Williams169Apollo

2020 Schedule

There is practice Thursday 1/16/2020 from 6:30-8:30 Whitney

DateTimeEventLocation
 Jan 76:00-8:00  PracticeASA 
Jan 96:30-8:30 Practice Whitney 
Jan 146:00-8:00 Practice ASA 
Jan 19 8:00 AmSt Cloud Tournament Whitney 
Jan 23 6:30-8:30Practice Whitney 
Jan 286:00-8:00 Practice ASA 
Jan 306:30-8:30 Practice  Whitney 
Feb 1TBD Digs Tournament Andover 
Feb 66:30-8:30PracticeWhitney
 Feb 8-9TBD Smack Fest 2 day Tournament TBD 
 Feb 136:30-8:30 Practice Whitney 
 Feb 186:00-8:00 Practice ASA 
 Feb 20 6:30-8:30 Practice Whitney
 Feb 25 6:00-8:00 Practice ASA
 Feb 27 6:30-8:30 Practice Whitney
 Mar 1 8:00 AM St Cloud Tournament TBD
Mar 56:30-8:30PracticeWhitney
Mar 126:30-8:30PracticeWhitney
Mar 148:00 AMGranite City Tournament PlayTBD
 Mar 158:00 AM  Granite City Tournament work TBD
Mar 196:30-8:30PracticeWhitney
Mar 246:00-8:00PracticeASA
Mar 266:30-8:30PracticeWhitney
Mar 28-29TBDHeartland 2 dayTBD
Apr 26:30-8:30PracticeWhitney
Apr 4TBDHutchinson TournTBD